Cmentarz Kule w Częstochowie

Administracja Cmentarza "Kule" pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem.
Wysokość ustalana jest TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie kosztów utrzymania cmentarza oraz inwestycji cmentarnych.

Opłaty przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza takich jak: wywóz i składowanie śmieci, utrzymanie porządku na Cmentarzu, zużycie wody, energii elektrycznej, pielęgnacja zieleni, ubezpieczenie oraz obsługa Cmentarza.


Prolongata ważności grobu ziemnego o 20 lat - 800 zł ( 40 zł rok )
Prolongata porządkowa grobów murowanych ( KTSC ) - 350 zł

W przypadku grobów podwójnych/potrójnych ( rodzinnych ) - opłatę mnoży się odpowiednio.

 

________________________________________________________________________________

ODPOWIADAJĄC NA POWTARZAJĄCE SIĘ UWAGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA GROBY MUROWANE
„ZA GROBY MUROWANE SIĘ NIE PŁACI”
„GROBY MUROWANE SĄ ZWOLNIONE Z OPŁAT”

 

INFORMUJEMY:
Na podstawie Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, groby murowane nie podlegają opłatom jedynie z tytułu, zastrzeżenia przeciwko ponownemu pochówkowi, mające skutek na okres 20 lat (  tzw. PROLONGATA WAŻNOŚCI GROBU ). Pobieranie opłat z tego tytułu za groby murowane, jest jak najbardziej sprzeczne z prawem, wobec czego na Cmentarzu Kule takich opłat nie ma.


Groby murowane w myśl Regulaminu Cmentarza Kule podlegają opłatom porządkowym za korzystanie i utrzymanie substancji cmentarza, stosując zasady i okresy płatności analogicznie jak w przypadku grobów ziemnych.
Stąd jest to kwota zdecydowanie niższa niż PROLONGATA WAŻNOŚCI GROBU.

________________________________________________________________________________

Zezwolenie na postawienie nagrobka - 150 zł
Pozwolenie wjazdowe dla firmy kamieniarskiej - 50 zł

 

Uwaga!
W przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20-tu lat od poprzedniej opłaty lub pochówku, pobiera się dopłatę do pełnych 20 lat w chwili pogrzebu.
( przykład: grób opłacony do 2030 roku - pobierana jest dopłata za dziesięć lat do 2040 roku )

 

 

 

Uruchomiona została możliwość płatności za prolongaty na rachunek bankowy.
INSTRUKCJA
1. Prosimy odnaleźć grób w WYSZUKIWARCE GROBONET, za który chcemy dokonać płatności.
2. Na stronie grobu należy wybrać ikonkę podpisaną "Opłać miejsce"
3. Należy wypełnić formularz.
4. Administracja Cmentarza wyśle informacje oraz dane, jakie należy umieścić w tytule przelewu.
5. Po potwierdzeniu płatności na podany adres mailowy, wysyłamy kwit - potwierdzenie dokonania opłaty za grób.

Przypominamy, że wniesienie opłaty, nie znosi praw do grobu oraz praw do pochowania w grobie innych osób przewidzianych ku temu przepisami prawa.